Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Urząd Stanu Cywilnego

Adres: Plac Wolności 12 A
Telefon: (32) 2597-214
Email: usc@katowice.eu
Zadania:Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy, w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE

1. Planowanie i realizacja wydatków budżetowych na nagrody dla Jubilatów z okazji 100 /i dalszych/ rocznic urodzin oraz 50-tej, 60-tej i 65-tej rocznicy pożycia małżeńskiego.
2. Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego.

II. ZADANIA ZLECONE

1. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/ i prowadzenie rejestru tych zdarzeń /księgi, system informatyczny/.
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie ich odpisów /skrócone i zupełne/ i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
3. Wydawanie decyzji i postanowień związanych z rejestracją stanu cywilnego i zmianami w księgach oraz pism odmawiających wskazanych prawem czynności kierownika urzędu stanu cywilnego.
4. Dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego.
5. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń:
a/ o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /małżeństwa wyznaniowe/,
b/ o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
6. Odbieranie oświadczeń:
a/ koniecznych do uznania ojcostwa dziecka oraz ustalenia jego nazwiska,
b/ małżonków o nadaniu dziecku jednego z nich nazwiska, jakie zgodnie z ustawą - Kodeks rodzinny i opiekuńczy nosiłoby ich wspólne dziecko,
c/ małżonków, o nazwisku ich dzieci, składanego przy sporządzaniu aktu urodzenia ich pierwszego dziecka,
d/ rodziców dziecka o zmianie jego imienia, jakie było wpisane do aktu urodzenia dziecka w chwili sporządzania aktu,
e/ małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

7. Powiadamianie:
a/ Sądu Rejonowego o urodzeniu dziecka przez matkę nieletnią,
b/ właściwej placówki konsularnej o zgonie cudzoziemca,
c/ urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia cudzoziemca o zawarciu przez niego związku małżeńskiego oraz o jego zgonie w przypadkach rejestracji tych zdarzeń w tut. urzędzie stanu cywilnego.
8. Przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń /urodzenia i zgony/, podlegających rejestracji w innym urzędzie stanu cywilnego i przekazywanie protokołów zgłoszeń do właściwego urzędu stanu cywilnego.

III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska od obywateli polskich, cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, cudzoziemców mających status uchodźcy oraz:
a/ prowadzenie postępowania, orzekanie i wydawanie decyzji w tych sprawach,
b/ informowanie właściwych organów o dokonanej zmianie.

Pracownicy:
Kierownik Mirosław Kańtor

Zastępca Kierownika Teresa Pudo

Zastępca Kierownika Barbara KurzejaArchiwum Aktów Stanu Cywilnego
Telefon: (32) 2597-214 wew.19
Referat Rejestracji Stanu Cywilnego
Telefon: (32) 2597-214, fax 2582-530
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."